HISTORIE

Se Torås historie gjennom andre verdenskrig

omvisninger

Torås fort har jevnlige omvisninger på fortet

museum

Torås fort har mye historiske verdier fra andre verdenskrig

 

Hva er Torås fort?

Torås fort er et nedlagt kystfort helt sør på Tjøme. Det ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjord festning. Fortet ble ikke ferdigstilt før den tyske okkupasjonen.

Torås ble overtatt og videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten, og anlegget sto ferdig i november 1941. 

 

Fortet ble etter krigen drevet av Kystartilleriet, som primært benyttet det til utdannelse og kursvirksomhet. I 1999 ble fortet nedlagt og sikret.

Kontakt oss

Spørsmål? Ta kontakt for raskt svar!

 

Interessegruppen For Torås Fort

Rødsgata 55, 3145 Tjøme

Org. nummer: 917 080 003