top of page

HISTORIE

Se Torås historie gjennom andre verdenskrig

omvisninger

Torås fort har jevnlige omvisninger på fortet

museum

Torås fort har mye historiske verdier fra andre verdenskrig

ScrollDown
96931174_2366446133459118_29779404854919

Hva er Torås fort?

Torås fort er et nedlagt kystfort helt sør på Tjøme. Det ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjord festning. Fortet ble ikke ferdigstilt før den tyske okkupasjonen.

Torås ble overtatt og videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten, og anlegget sto ferdig i november 1941. 

 

Fortet ble etter krigen drevet av Kystartilleriet, som primært benyttet det til utdannelse og kursvirksomhet. I 1999 ble fortet nedlagt og sikret.

Kontakt oss

Spørsmål? Ta kontakt for raskt svar!

Supert! Meldingen er mottatt.

Kontakt
bottom of page