top of page

HISTORIEN OM

TORÅS FORT

1939 - Etablert av Forsvaret

Torås fort ble etablert av Forsvaret i 1939 som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning. Fortet inngikk i et omfattende system av militære støttepunkter i Vestfold, og fungerte som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden.

1940 - Overtatt av tyskerne

I 1940 ble Torås Fort invadert av tyske styrker. Det tok ikke lang tid før Torås Fort videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Torås fort sto ferdig i november 1941

1942 - En ny kanon

Sommeren 1942 ble fortet tilført ytterlige en kanon av type 15cm Bofors L/50 kanoner. Bygningsmassen ved fortet ligger godt skjult i terrenget og er i stor grad plassert i naturlige kløfter.

1942 - Smellet den 13. desember

13. desember 1942 gikk over 700 panserminer i luften på en gang, og selve smellet ble hørt på fortene nede i sørfylket. Disse ble satt i alarmberedskap da man trodde det dreide seg om kanonild fra slagskip ute på fjorden.

Fortet ble etter krigen drevet av Kystartilleriet, som primært benyttet det til utdannelses- og kursvirksomhet. I 1999 ble fortet nedlagt og sikret. En av kanonene er demontert og står nå på Oscarsborg festning. De tre andre står fortsatt på Torås fort. To av dem er lukket, den siste (Kanon 1) er åpen, men gjerdet inn.

bottom of page