Torås Museum

Torås fort har også en spennende historie etter krigen som ett utdanningssenter for agenter i "Stay behind" organisasjonen.
På vårt museum viser vi frem en del utstyr som ble brukt av denne organisasjonen.

Interessegruppen For Torås Fort

Rødsgata 55, 3145 Tjøme

Org. nummer: 917 080 003